Cuốn sách Tham Thiền được viết bởi tác giả Hòa Thượng Thích Minh Thiền, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Thư Viện PDF – Ebook đọc online đọc sách onlone miễn phí đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF – Ebook đọc online free nhé!.

Quyển sách Tham Thiền được nhà xuất bản NXB Hà Nội phát hành
2020 .

Bạn đang xem: Tham Thiền PDF – Ebook đọc online

Thông tin về sách

Tác giả Hòa Thượng Thích Minh Thiền
Nhà xuất bản NXB Hà Nội
Ngày xuất bản 2020
Số trang 302
Loại bìa Bìa Mềm
Trọng lượng 320 gram
Người dịch

Download ebook Tham Thiền PDF – Ebook đọc online

Tham Thiền

Tải sách Tham Thiền PDF – Ebook đọc online ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Tham Thiền

Hình ảnh bìa sách Tham Thiền

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Tham Thiền

Thế nào là chánh pháp? Là pháp còn nguyên vẹn đúng như tinh thần người đã khai sáng (Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni)
Thế nào là tượng pháp? Là bề ngoài thấy còn hình như giông giống, nhưng kỳ thật đã dần sai lệch với chánh pháp nhiều rồi.
Thế nào là mạt pháp? Là pháp đã mất gốc, hầu như không còn ra gì nữa. Nhưng tại sao pháp Phật mà lại có mạt? Tại sao mạt pháp lại là bây giờ? Tại sao toàn thể loài người đang cuốn theo dòng chảy của sự thay đổi và suy thoái? Kinh nói: “Nếu lòng ta là ma, thì Phật có đến Phật cũng hóa ra ma”. Thế thì pháp Phật đã hóa ra pháp ma, con Phật đã hóa ra con ma, lý rất hiển nhiên. Giả sử mỗi chúng ta đừng quên trở lại với chính mình, mà khám phá khai thác tận cùng những gì bí mật trong cái tháp Đa Bảo nầy cho ông Phật Đa Bảo trong tháp được hiển hiện, thì vấn đề mạt pháp còn thành vấn đề nữa không? Thế mới biết: Chánh pháp vẫn đang diễn, chỉ có ta mạt hay không mạt mà thôi.
Tại sao có ba thiên luận nầy ra đời? Tại sao thiên đầu là Huyết mạch, thiên giữa là Ngộ tánh và thiên cuối là Phá tướng? Tướng gì mà phải phá? Mà quả tướng có bị phá không? Hay là phá tướng nghĩa là phá cái tâm ma đóng cứng theo tướng? Đức Bồ Đề Đạt Ma thấy cái gì đó mà để lại ba thiên luận nầy?
Người xưa nói: Đọc sách là để cầu lý. Lý là gương dùng để soi lại lòng người. Thế mới biết: Nếu không dám nhìn nhận sự thật, vì sợ mất cái TÔI, vì mong cầu gom bó cho sự nghiệp của cái TÔI, vì tìm nơi nương gá cho cái TÔI được yên thân, vì muốn tìm chiêu bài để chen lấn tranh đoạt mà đọc ba thiên luận nầy, thì luận nầy chẳng qua cũng chỉ là biến tướng của pháp ma để giúp cho ma lớn ma nhỏ được đủ điều kiện ăn trên ngồi trước thế thôi! Đó là điều người tham học cần biết trước. (Theo HT Thích Minh Thiền)
Quyển sách Tham Thiền là bản dịch và thuyết giảng từ Ba bài luận của Tổ Bồ Đề Đạt Ma của Hòa Thượng Thích Minh Thiền. Ngài thuyết giảng hằng tuần tại chùa Hội Tông, Phú Định vào năm Nhâm Tý 1972. Tài liệu này được đông đảo học giả thời đó tiếp nhận với tất cả sự tôn quý kính ngưỡng. Kể từ đó cho đến sau này, ngoài nhà xuất bản Quế Sơn Võ Tánh có thỉnh ý Hòa Thượng và được cho phép chính thức xuất bản, còn lại có rất nhiều người đã tự phát chuyển thể thành văn viết hoặc gửi đi nước ngoài hoặc đưa lên thư viện sách điện tử… tất cả đều là thành ý muốn được phổ biến rộng rãi, muốn làm lợi ích cho cộng đồng tu học Phật Pháp. Hiện tại bản dịch đã được phải biên tập chỉnh lý cho tác phẩm được thống nhất ngôn ngữ chuyên môn qua văn viết, đúng theo tông môn của Thiền học trong Văn Hiến Y Đạo, hầu giúp cho độc giả được tiếp cận một cách chính thống và có góc nhìn sáng tỏ hơn.
Trích dẫn từ sách:
 LUẬN VỀ HỆ THỐNG  HUYẾT MẠCH TÂM TRUYỀN
Chánh văn:
• Ba cõi lăng xăng đều từ một tâm. Phật trước Phật sau đều chỉ dùng tâm truyền tâm, chẳng lập văn tự.
Giảng: Vào câu đầu ta thấy khó khăn, hình như trái chướng với sự thật. Nhưng nếu chúng ta mỗi người hãy dứt hết các duyên, đừng mống lên ý niệm gì cả. Rồi nghiệm thử, hồi chúng ta chưa nghĩ thiện nghĩ ác thì cái gì là tâm, cái gì là tánh, cái gì là vật và bổn tâm bổn tánh của chúng ta là đâu? thì tức khắc thấy câu nầy là đúng sự thật. Nếu ai chưa làm được, cứ tuần tự nghe tới rồi sẽ rõ.
• Có người hỏi: Nếu không lập văn tự, vậy lấy gì làm tâm?
Đáp: Ông hỏi tôi tức là tâm của ông, tôi trả lời với ông tức là cái tâm của tôi. Nếu tôi không có tâm thì lấy đâu biết để trả lời với ông, ông nếu không có tâm làm sao ông biết hỏi tôi.
Thật ra nói như thế này mình thấy khó khăn lắm. Vì nội chữ Tâm không thôi, Á Đông dùng cũng khó phân biệt. Như tim đèn cũng kêu là tâm, mà bổn tánh cũng kêu là tâm. Ta thấy chữ Tâm có nhiều nghĩa không biết lấy đâu làm chuẩn, chứ thật sự bao la vô tận nầy chỉ là bầu năng lực viên quang hồi tụ bao la đi vào tận cùng sự thật. Thế viên chiếu đó tạo ra cái lõi sự vật, trái tim của động vật và guồng máy tâm thức. Tất cả cái đó đều đặt trên nền tảng gọi là linh không vô cực, gọi là bổn tánh linh diệu cũng vậy thôi. Cho nên những cái biết không ngoài cái đó.
• Cho nên biết: hỏi tôi tức là tâm ông đó. Từ lũy kiếp đến giờ, nhẫn đến hành tung hoạt động bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều là cái tâm vốn có của ông, đều là Phật vốn có của ông. Cái nghĩa chính tâm mình là Phật là như thế.
Thật ra mình nhìn từ người, mình thấy có người nầy người nọ, có nam có nữ, có trong có ngoài, có tâm có vật, chớ nếu mình buông lỏng ra, đừng kẹt trong cái TÔI thì mới thấy nó tròn hết, không có đâu là xưa đâu là nay, đâu là tâm đâu là vật cả. Cho nên biết nếu quay trở lại, soi vào mình, đừng nghĩ thiện nghĩ ác gì cả, ngay hồi đó sẽ không tìm thấy đâu là vật đâu là tâm. Đó chính là bổn tâm bổn tánh của mình.
• Ngoài tâm nầy, rốt ráo không có Phật nào khác có thể được. Nếu lìa tâm nầy mà tìm Bồ-Đề, Niết-Bàn thì thật là không tưởng.
Nghĩa là: nếu lìa nguồn tâm tánh của chính mình mà tìm Đạo, quyết định không thể gặp được.
• Tánh chơn thật của tự mình không phải pháp nhân pháp quả, đó là nghĩa của tâm.
Thưa, ở đây cũng như nói Phật không phải là cái làm ra. Như thế nghĩa là sao? Là cái làm ra là chúng sanh? Và do đó mà biết cái bây giờ mình có, gọi là chúng sanh. Đây là cái đã lỡ làm ra, và nếu đừng làm cái đó ra thì chính mỗi người là Phật. Cho nên biết Phật không phải là cái làm thêm, làm thêm là chúng sanh. Nói như thế để mỗi người chúng ta đừng lầm tưởng tu là đi tìm Phật, là gặp được Phật. Không thể có gặp Phật, chỉ có khám phá chính con người của mình để đừng bị vướng vào cái rọ của cái TÔI, tức khắc bổn tánh linh diệu xuất hiện. Hồi đó là Phật. Nếu tôi mê dù Phật đến cũng chỉ là ma, khi tôi hết mê dù ma đến cũng là Phật.
• Tự tâm là Niết-Bàn. Nếu nói ngoài tâm có Phật và Bồ-Đề có thể được thì thật là không tưởng.
Thưa, khi chưa có cái TÔI, thì tâm với vật không thành vấn đề. Kẹt vào cái rọ của TÔI, thì một phút quay trở ra tất cả đều đảo điên lộn xộn. Ngược lại, chết đi cái TÔI thì một phút quay trở vào là đâu ra đấy. Chúng ta phải để ý, chúng ta ở trên quả đất tròn, nhìn ra bầu trời, chỗ nào cũng khum khum như một bầu thủy tinh tráng thủy bên ngoài. Do đó khi nhìn ra theo chiều lõm vào của bầu trời thì cái đầu trở xuống. Quay nhìn vào chiều lồi của quả đất thì cái đầu trở lên. Cho nên hễ soi ra là nghịch, soi vào là thuận. Vì thế Phật gọi cái phóng ra là chánh điên đảo, quay trở vào chính con người của mình là chánh biến tri.
• Phật và Bồ Đề ở chỗ nào? Ví như có người dang tay bắt hư không có được gì không? Vì sao thế? Vì hư không chỉ có tên chớ nào có hình tướng! Bắt đã chẳng được. Cho nên nói hư không không thể bắt được. Trừ tâm nầy ra mà tìm Phật rốt rồi không được cũng giống như vậy?
Trong kinh nói: “Phật vốn không tướng, chỉ tùy cái tâm của chúng sanh mà hiện tướng”. Nói như vậy là sao? Nghĩa là bổn lai không có Phật nào khác, chỉ có tâm mình là Phật. Nếu tánh mê thì mỗi người mê một kiểu, mỗi người tưởng tượng ra tướng Phật một kiểu khác nhau. Nên ông Phật của tôi với ông Phật của mỗi quý vị đều có phần sai khác.

Mua sách Tham Thiền ở đâu

Bạn có thể mua sách Tham Thiền tại đây với giá

189.000 đ
(Cập nhật ngày 12/03/2023 )

Tìm kiếm liên quan

Tham Thiền PDF – Ebook đọc online

Tham Thiền MOBI

Tham Thiền Hòa Thượng Thích Minh Thiền ebook

Tham Thiền EPUB

Tham Thiền full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
Thích Minh Thiện đáng kính nhất
Báo chí Hà Nội

Năm 2020

302

bìa mềm

320

Chính Pháp là gì? Pháp hoàn chỉnh, chẳng hạn như tinh thần của đấng giác ngộ (Thích Ca Mâu Ni)

Biểu tượng là gì? Tuy bề ngoài có vẻ giống nhau, nhưng thực chất nó đã dần dần đi lệch khỏi Phật pháp chân chính.

Pháp là gì? Phật pháp đã mất gốc, mất gần hết. Nhưng tại sao Phật pháp lại có hồi kết? Tại sao bây giờ Phật pháp đã kết thúc? Tại sao toàn bộ nhân loại lại bị cuốn theo làn sóng thay đổi và suy thoái? Kinh nói: “Nếu tâm ta là quỷ, thì Phật ra Phật, ắt cũng thành ma”. Thế thì Phật pháp trở thành Phật pháp, con Phật trở thành ma, cái lý hiển nhiên. Giả sử mỗi người chúng ta không quên trở về với chính mình, khám phá và khai quật đầy đủ những bí mật trong ngôi chùa vĩ đại này, và để Phật trong chùa tiết lộ, thì vấn đề mạt pháp vẫn còn tồn tại. là một vấn đề. Lúc đó tôi mới biết: Phật pháp vẫn còn đang diễn ra, và chỉ có tôi mới kết thúc.

Tại sao ba loại giấy này được sản xuất? Tại sao huyết thống đầu, trung là kỳ ngộ, cuối cùng là hư tướng? Những vị tướng nào phải bị loại? Nhà vô địch đã bị tiêu diệt chưa? Hay là nghĩa phá tướng tức là phá ma đông theo tướng? Pháp có thấy điều gì để lại ba tờ giấy này không?

Người xưa nói: Đọc sách là chính. Lý là tấm gương dùng để soi lòng người. Chỉ khi đó, tôi mới biết: nếu tôi không dám thừa nhận sự thật, vì tôi sợ đánh mất bản ngã của mình, vì tôi muốn tập hợp vì nguyên nhân của bản ngã, vì tôi tìm nơi trú ẩn an toàn cho bản ngã của mình, vì tôi tìm ra một con đường. siết chặt trong. Nếu ba bài này khó hiểu cho các bạn, thì bài này chỉ là một biến thể của ma pháp, giúp các ma lớn nhỏ đủ tư cách ăn trước, ngồi sau mà thôi! Đây là điều người học cần biết trước. (theo HT Thích Minh Thiện)

Sách thiền Đó là bản dịch và giảng dạy “Tam luận về Bồ đề Đạt ma” của đệ tử Đại Pháp Shi Ming. Vào năm Nhâm Tý 1972, hàng tuần ông đều thuyết giảng tại tháp Haitong ở Futing. Tài liệu này được rất nhiều học giả thời bấy giờ kính trọng và tôn sùng. Kể từ đó, ngoài việc Nhà xuất bản Guishan Wutan đã tham khảo ý kiến ​​của những người khác và được chấp thuận cho xuất bản chính thức, nhiều người đã tự phát chuyển thể thành văn bản hoặc gửi ra ngoài. – Sách đến thư viện… tất cả với hy vọng được phổ biến rộng rãi vì lợi ích của cộng đồng người tu học Phật. Hiện tại, bản dịch phải được hiệu đính và hiệu đính theo đường lối của Ôn Hàm Ý Thiền tông, thông qua văn tự, ngôn ngữ chuyên môn thống nhất, để bản dịch có thể hiệu đính và hiệu đính giúp người đọc có phương pháp chính thống và góc nhìn rõ ràng hơn.

Trích sách:

Các bài báo về hệ thống ung thư trung ương

Văn bản chính:

• Lang thang Tam giới đều từ một tâm. Đức Phật trước Đức Phật và Đức Phật sau Đức Phật chỉ dùng tâm để chuyển tải ý nghĩ của mình, không phải để viết chữ.

Giảng: Câu đầu tiên ta thấy khó, có vẻ trái ngược với thực tế. Nhưng nếu mỗi người trong chúng ta bỏ tất cả các điều kiện, không nảy ra bất kỳ ý tưởng nào. Vậy hãy thử nghiệm xem, khi chúng ta không còn niệm thiện và ác, thì tâm là gì, dục là gì, đối tượng là gì, bản chất của chúng ta ở đâu? Ngay lập tức phát hiện ra rằng câu này là sự thật. Nếu ai đó không làm được, hãy lắng nghe nó sẽ rõ ràng.

• Có người hỏi: Nếu bạn không viết, bạn đang nghĩ gì?

A: Bạn hỏi tôi là ý tưởng của bạn, tôi trả lời bạn là ý tưởng của tôi. Nếu tôi không có não, tôi không biết làm thế nào để trả lời bạn, và nếu bạn không có não, làm sao bạn có thể hỏi tôi.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất khó để nói điều này. Bởi vì chữ Tâm bên trong không đơn độc, cách dùng của người châu Á cũng khó phân biệt. Nếu bấc còn gọi là lòng thì thiên lý cũng gọi là lòng. Ta thấy chữ Tâm có rất nhiều nghĩa, nhưng không biết lấy đâu ra làm tiêu chuẩn, mà thực chất nó chỉ là một quả cầu năng lượng khổng lồ tập hợp năng lượng để đi đến tận cùng chân lý. Sự phóng chiếu này tạo ra cốt lõi của sự vật, trái tim của động vật và máy móc của ý thức. Tất cả những thứ này đều dựa vào cái gọi là thần khí vô hạn, cái gọi là thần tính. Vì vậy, nó nhiều hơn những gì được biết.

• Nên biết: Hãy hỏi tôi xem anh ấy nghĩ gì. Từ vạn tuế đến nay, hoạt động ở thời điểm nào, địa điểm đều là tâm nguyên, là bổn tôn của hắn. Đây là điều mà tâm trí của chúng ta hướng về khi là một vị Phật.

Thực ra ở góc độ con người, tôi nhìn người này người nọ, nam nữ, trong ngoài đều có ý đồ, mục tiêu nhưng nếu mình buông bỏ và không vướng bận vào mình thì liệu có tròn không? , không, quá khứ ở đâu, hiện tại ở đâu, trái tim ở đâu, đồ vật ở đâu. Vậy nên hãy biết rằng nếu nhìn lại bản thân, không nghĩ tốt xấu thì sẽ không phát hiện ra đâu là trái tim và đâu là trái tim. Đó là cốt lõi của bản chất riêng của anh ấy.

• Ngoài tâm này, đơn giản là không có Phật nào khác. Thật không thể nghĩ bàn nếu tìm kiếm Bồ đề và Niết bàn mà không có tâm này.

Nghĩa là: bỏ cội nguồn tự nhiên mà đi tìm Đạo thì quyết không tìm được.

• Bản chất riêng của một người không phải là một pháp nhân, đó là trái tim.

Thưa bạn, điều này dường như nói rằng các vị Phật không được tạo ra. điều đó nghĩa là gì? Các sinh vật có phải là chúng sinh không? Vì vậy, chúng tôi biết những gì chúng tôi có bây giờ, được gọi là chúng sinh. Điều này sai, nếu không làm thì ai cũng thành Phật cả. Vì vậy, biết Phật không phải là đi làm thêm, mà làm thêm ngoài giờ mới là trọng yếu. Tôi nói thế này để các bạn đừng nhầm tưởng rằng tu luyện là để tìm kiếm Phật quả và thấy Phật quả. Không gặp được Phật, chỉ có thể tìm chính mình, không vướng vào cái giỏ của chính mình, thần tính liền hiện ra. Đó là Đức Phật vào thời điểm đó. Nếu tôi bối rối, dù có Phật đến, tôi cũng chỉ là ma, khi tôi mất đi, dù có ma đến, tôi vẫn là Phật.

• Tự tâm là Niết bàn. Không thể nghĩ bàn ngoài tâm có chư Phật, chư Bồ tát.

Thưa bạn, khi không có bản ngã, thì suy nghĩ và mọi thứ đều không thành vấn đề. Bị nhốt trong lồng của tôi, quay lại trong một phút và mọi thứ trở nên lộn xộn. Ngược lại, nếu bạn chết trước bản ngã, bạn sẽ quay lại sau một phút. Chúng ta muốn lưu ý rằng chúng ta đang ở trên trái đất tròn, nhìn lên bầu trời, và có những chiếc cốc ở khắp mọi nơi, giống như những chiếc cốc ở bên ngoài. Do đó, khi nhìn theo hướng lõm của bầu trời, đầu sẽ cúi xuống. Quay đầu nhìn mặt lồi của Trái đất, hướng lên trên. Vì vậy, khi bạn nhìn ra, nó ngược lại, và khi bạn nhìn vào, nó ở trong. Cho nên đức Phật gọi là giải thoát âm dương giải thoát, khi trở về chân tánh của mình thì chính là tri kiến ​​chuyển biến thật sự.

• Phật bồ đề ở đâu? Ví dụ, nếu ai đó đưa tay ra và không bắt được gì, họ không thể lấy được thứ gì? tại sao vậy? Bởi vì không gian chỉ có tên, không có hình thức! Không bắt được. Do đó, khoảng trống không thể nắm bắt được. Ngoài trái tim này, rốt cuộc không tìm được Phật có giống nhau không?

Kinh sách nói: “Chư Phật không có tướng mạo, chỉ có tâm của chúng sinh hiện ra.” ý bạn là như thế nào? Nói cách khác, tương lai sẽ không có vị Phật nào khác, chỉ có tâm mình là Phật. Nếu bản chất là lẫn lộn, mọi người đều bị mê hoặc bởi một, và mọi người hình dung Đức Phật theo một cách khác. Vì vậy, ông Phật của tôi khác với mỗi người trong số các bạn.

thiền
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

Sach.info – thư viện sách miễn phí. Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích từ website sach.info.
189,000 vnđ

320

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *