MẶT BẰNG CĂN HỘ HAPPY ONE CENTRAL

Thiết kế căn hộ 1 Phòng Ngủ dự án Happy One Central Bình Dương

Thiết kế căn hộ 2 Phòng Ngủ dự án Happy One Central Bình Dương
Thiết kế căn hộ 2 Phòng Ngủ dự án Happy One Central Bình Dương
Thiết kế căn hộ 2 Phòng Ngủ dự án Happy One Central Bình Dương
Thiết kế căn hộ 2 Phòng Ngủ dự án Happy One Central Bình Dương
Thiết kế căn hộ 3 Phòng Ngủ dự án Happy One Central Bình Dương
Thiết kế căn hộ 3 Phòng Ngủ dự án Happy One Central Bình Dương