TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CĂN HỘ HAPPY ONE CENTRAL

phương thức thanh toán dự án Happy One Central

Đợt TT Tỉ lệ Ghi chú
Đợt 1 10%  
Đợt 2 5%  
Đợt 3 5%  
Đợt 4 5%  
Đợt 5 5% Ký HĐMB, nghiệm thu móng hầm
Đợt 6 5%  
Đợt 7 5% Thi công tầng 3
Đợt 8 5% Thi công tầng 8
Đợt 9 5% Thi công tầng 13
Đợt 10 5% Cất nóc
Đợt 11 5% Hoàn thiện
Đợt 12 5% Hoàn thiện
Đợt 13 5% Hoàn thiện
Đợt 14 25% Bàn giao
Đợt cuối 5%  
Tổng cộng 100%