TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CĂN HỘ HAPPY ONE CENTRAL

Booking  50,000,000  
Đợt 1  10% Ký thoả thuận đảm bảo 
Đợt 2 5%  
Đợt 3 5% Ký hợp đồng mua bán 
Đợt 4 1% Xây dựng phần thô
Đợt 5 1%
Đợt 6 1%
Đợt 7 1%
Đợt 8 1%
Đợt 9 10%
Đợt 10 1%
Đợt 11 1%
Đợt 12 1%
Đợt 13 1%
Đợt 14 1%
Đợt 15 10% Cất nóc
Đợt 16 1% Xây dựng hoàn thiện
Đợt 17 1%
Đợt 18 1%
Đợt 19 1%
Đợt 20 1%
Đợt 21 10%
Đợt 22 1%
Đợt 23 1%
Đợt 24 1%
Đợt 25 1%
Đợt 26 1%
Đợt 27 25% Bàn giao căn hộ 
Đợt 28 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ