Cuốn sách Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số được viết bởi tác giả Nguyễn Hữu Phương, Trần Thu Hà, Trần Minh Sơn, bàn về chủ đề Khoa học kỹ thuật. Thư Viện PDF – Ebook đọc online đọc sách onlone miễn phí đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF – Ebook đọc online free nhé!.

Quyển sách Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số được nhà xuất bản NXB Thanh Niên phát hành
2022 .

Bạn đang xem: Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số PDF – Ebook đọc online

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Nguyễn Hữu Phương, Trần Thu Hà, Trần Minh Sơn
✅ Nhà xuất bản ✅ NXB Thanh Niên
✅ Ngày xuất bản
2022
✅ Số trang
424
✅ Loại bìa ✅ Bìa Mềm
✅ Trọng lượng
400 gram
✅ Người dịch

Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số PDF – Ebook đọc online

Tải sách Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số PDF – Ebook đọc online ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

[Download Ebook] Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số

Hình ảnh bìa sách Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số

Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số

Trong khoa học kỹ thuật chúng ta có ba biến đổi tuyến tính thường được dùng: Biến đổi Laplace, biến đổi z và biến đổi Fourier. Biến đổi Laplace được dùng trong phân tích tín hiệu tương tự (liên tục thời gian), Biến đổi z được dùng trong phân tích tín hiệu số (rời rạc thời gian), trong lúc đó Biến đổi Fourier được dùng cho cả hai loại tín hiệu. Biến đổi Fourier vừa đa năng vừa cho phép tính toán hiệu quả nên được ứng dụng rộng rãi.

Bên cạnh Biến đổi Fourier (Fourier Transform) còn có Chuỗi Fourier (Fourier Series) ít quan trọng hơn; cả hai được gọi chung là Phân tích Fourier (Fourier Analysis).

Jean Baptiste Joseph Fourier là nhà toán học và vật lý người pháp (sinh ngày 21 tháng 3 năm 1768, mất ngày 16 tháng 5 năm 1830). Ông làm luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của nhà toán học người pháp Joseph Lagrange (1736 – 1813).

Chuỗi Fourier phân ly (phân tích) một tín hiệu (hay hàm nói chung) tuần hoàn ra tổng các thành phần sin và cosin, hay tương đương là các hàm mũ phức, có tần số là các bội số của tần số căn bản (fundamental frequency) của tín hiệu. Các bội số này gọi là các hài (harmonic). Từ các hài ta có thể phục hồi lại tín hiệu nguyên thủy một cách gần đúng. Biến đổi Fourier phân ly (phân tích) một tín hiệu (hay hàm nói chung) ra các thành phần phức khác nhau về độ lớn và pha. Điểm khác biệt là tín hiệu không cần phải tuần hoàn. Hầu hết tín hiệu thực tế là không tuần hoàn nên Biến đổi Fourier quan trọng và được dùng phổ biến hơn chuỗi Fourier, cơ sở toán học cũng phức tạp hơn. Tín hiệu là biểu diễn sự biến thiên của một biên độ theo thời gian còn Biến đổi Fourier của tín hiệu là biểu diễn tần số của nó. Từ biểu diễn tần số Biến đổi Fourier cho ta phục hồi lại tín hiệu nguyên thủy nếu cần. Quan sát một biến động vật lý (như độ rung của cầu, độ rung của đất,…) ở mặt cấu tạo tần số hữu ích hơn ở mặt biến thiên thời gian. Máy phân tích phổ (spectrum analyser) được dùng cho mục đích này.

Có tổng cộng năm Biến đổi Fourier như thể hiện ở tựa sách và được trình bày qua sáu chương tóm lược như sau.

Chương 1 : Biến đổi Fourier thời gian liên tục CTFT

Chuỗi Fourier thời gian liên tục. Biến đổi Fourier thời gian liên tục CTFT. Các tính chất của CTFT. CTFT của các tín hiệu cơ bản. Đáp ứng tần số của hệ thống liên tục thời gian.

Chương 2 : Biến đổi Fourier thời gian rời rạc DTFT

Chuỗi Fourier thời gian rời rạc DTFS. Biến đổi Fourier thời gian rời rạc DTFT. Các tính chất của DTFT. DTFT các tín hiệu cơ bản. Đáp ứng tần số của hệ thống thời gian rời rạc.

Chương 3 : Biến đổi Fourier rời rạc DFT

Biến đổi Fourier rời rạc DFT. Các tính chất của DFT. DFT và biến đổi z. Dịch chuyển vòng tròn. Nhân chập vòng tròn. Tương quan.

Chương 4 : Biến đổi Fourier nhanh FFT

Biến đổi Fourier nhanh FFT. Các thuật toán FFT. Nhân chập nhanh. Nhân chập hai chuỗi có chiều dài khác xa nhau.

Chương 5 : Ứng dụng biến đổi DFT và FFT

Phân tích phổ, phân giải tần số. Sự rò rỉ phổ và áp dụng cửa sổ. Ước lượng mật độ phổ năng lượng và cộng mất. Ứng dụng của tương quan. Phân tích phổ tiếng nói.

Chương 6 : Biến đổi Fourier thời gian ngắn STFT

Hạn chế của Biến đổi Fourier. Biến đổi Fourier thời gian ngắn STFT. Ứng dụng biến đổi STFT.

Để thuận tiện cho việc tham khảo đối chiếu với các tài liệu tiếng Anh, dấu chấm thập phân được dùng thay vì dấu phẩy thập phân.

Trong mỗi chương có nhiều ví dụ giúp người đọc thuận lợi trong nắm bắt các lý luận. Cuối mỗi chương là phần bài tập, sau các chương là tài liệu tham khảo, và cuối cùng là bảng thuật ngữ Việt – Anh. Phần lớn nội dung của sách đã được dưa vào giảng dạy trong chương trình đại học, đã qua nhiều chỉnh sửa và bổ sung. Tuy nhiên khi xuất bản chính thức khó tránh khỏi sai sót, rất mong người đọc góp ý để lần tái bản được hoàn chỉnh hơn.

Xem Thêm Thông Tin Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số ở đâu

Bạn có thể mua sách Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số tại đây với giá

158.340 đ
(Cập nhật ngày 21/11/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số PDF – Ebook đọc online

Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số MOBI

Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số Nguyễn Hữu Phương, Trần Thu Hà, Trần Minh Sơn ebook

Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số EPUB

Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số full

Tìm hiểu thêm
Khoa học công nghệ
Nguyễn Hữu Phương, Trần Thu Hà, Trần Minh Sơn
Báo Thanh niên

2022

424

bìa mềm

400

Biến đổi Fourier trong xử lý tín hiệu kỹ thuật số

Trong khoa học kỹ thuật, chúng ta có ba phép biến đổi tuyến tính thường được sử dụng: biến đổi Laplace, biến đổi z và biến đổi Fourier. Biến đổi Laplace được sử dụng để phân tích tín hiệu tương tự (liên tục thời gian), biến đổi z được sử dụng để phân tích tín hiệu số (thời gian rời rạc), và biến đổi Fourier được sử dụng cho cả hai loại tín hiệu. Phép biến đổi Fourier rất linh hoạt và hiệu quả về mặt tính toán, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi.

Ngoài phép biến đổi Fourier, còn có chuỗi Fourier ít quan trọng hơn; cả hai được gọi chung là phép phân tích Fourier.

Jean Baptiste Joseph Fourier là nhà toán học và vật lý người Pháp (21 tháng 3 năm 1768 – 16 tháng 5 năm 1830). Ông hoàn thành luận án tiến sĩ dưới sự giám sát của nhà toán học người Pháp Joseph Lagrange (1736-1813).

Chuỗi Fourier phân tích (phân tích) một tín hiệu tuần hoàn (hoặc một hàm tổng quát) thành tổng các thành phần sin và cosine của nó, hoặc tương đương, một hàm mũ phức có tần số là bội số của tần số cơ bản của tín hiệu (tần số cơ bản). Những bội số này được gọi là sóng hài. Từ các sóng hài, chúng ta có thể tái tạo lại một cách đại khái tín hiệu ban đầu. Phép biến đổi Fourier phân tích (phân tích) một tín hiệu (hoặc một chức năng nói chung) thành các thành phần phức tạp khác nhau về độ lớn và pha. Sự khác biệt là tín hiệu không cần phải theo chu kỳ. Hầu hết các tín hiệu thực sự là không theo chu kỳ, vì vậy biến đổi Fourier quan trọng hơn và được sử dụng phổ biến hơn chuỗi Fourier, và cơ sở toán học cũng phức tạp hơn. Tín hiệu là sự biểu diễn biên độ của nó theo thời gian, và biến đổi Fourier của tín hiệu là biểu diễn tần số của nó. Từ biểu diễn tần số, phép biến đổi Fourier cho phép chúng ta tái tạo lại tín hiệu ban đầu nếu cần thiết. Sẽ hữu ích hơn khi quan sát các thay đổi vật lý (như rung cầu, rung động mặt đất, v.v.) trong phân bố tần số hơn là theo thời gian. Sử dụng máy phân tích phổ cho mục đích này.

Như tiêu đề cho thấy, có tổng cộng năm phép biến đổi Fourier, được trình bày trong sáu chương, được tóm tắt dưới đây.

Chương 1: CTFT biến đổi Fourier theo thời gian liên tục

Chuỗi Fourier thời gian liên tục. Chuyển đổi Fourier thời gian liên tục CTFT. Thuộc tính CTFT. CTFT cho tín hiệu cơ bản. Đáp ứng tần số của hệ thống thời gian liên tục.

Chương 2: Biến đổi Fourier thời gian rời rạc DTFT

Dãy Fourier thời gian rời DTFS. Biến đổi Fourier thời gian rời rạc DTFT. Thuộc tính DTFT. Tín hiệu cơ bản DTFT. Đáp ứng tần số của một hệ thống thời gian rời rạc.

Chương 3: DFT biến đổi Fourier rời rạc

Biến đổi Fourier rời rạc DFT. Thuộc tính DFT. DFT và biến đổi z. Di chuyển vòng tròn. Nhân với vòng tròn. sự kết hợp.

Chương 4: Biến đổi Fourier nhanh FFT

Biến đổi Fourier nhanh FFT. Thuật toán FFT. Nhân nhanh. Nhân hai chuỗi có độ dài rất khác nhau.

Chương 5: Ứng dụng của DFT và FFT. Biến đổi

Phân tích phổ, phân giải tần số. Rò rỉ quang phổ và các ứng dụng cửa sổ. Ước tính mật độ quang phổ năng lượng và thêm tổn thất. Các ứng dụng tương quan. Phân tích phổ giọng nói.

Chương 6: STFT. Biến đổi Fourier trong thời gian ngắn

Hạn chế của Biến đổi Fourier. Biến đổi Fourier thời gian ngắn STFT. Ứng dụng biến đổi STFT.

Để tiện tham khảo tài liệu tiếng Anh, dấu thập phân được dùng thay cho dấu thập phân.

Mỗi chương đều có nhiều ví dụ giúp người đọc nắm bắt các luận điểm một cách dễ dàng. Cuối mỗi chương là phần bài tập, sau đó là tài liệu tham khảo và cuối cùng là phần chú giải Việt – Anh. Phần lớn cuốn sách này đã được giảng dạy trong các khóa học đại học, với nhiều lần sửa đổi và bổ sung. Tuy nhiên khi xuất bản chính thức không tránh khỏi những sai sót, mong bạn đọc đóng góp ý kiến ​​để lần tái bản được hoàn thiện hơn.


image

https://sach.info là website thư viện sách định dạng PDF – Ebook đọc online miễn phí lớn nhất Việt Nam
158.340 VND

400

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *