Cuốn sách Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn được viết bởi tác giả Trần Nam Tiến, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn… và được in với hình thức .

Quyển sách Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2020 .

Bạn đang xem: Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn PDF – Ebook đọc online

Thông tin về sách

Tác giả Trần Nam Tiến
Nhà xuất bản Bìa Mềm
Ngày xuất bản 2020
Số trang 316
Loại bìa
Trọng lượng 320 gram
Người dịch

Download ebook Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn PDF – Ebook đọc online

Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn

Tải sách Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn PDF – Ebook đọc online ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn

Hình ảnh bìa sách Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn

Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn
Sau khi Hiệp định Genève được ký kết (21-7-1954), Hoa Kỳ quyết định gạt bỏ Pháp để trực tiếp can thiệp vào miền Nam Việt Nam, âm mưu tiến hành một cuộc chiến tranh chống sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. Để tạo cơ sở thuận lợi cho cuộc can thiệp này, Hoa Kỳ đã hậu thuẫn cho việc thành lập một chính phủ thân Mỹ ở miền Nam Việt Nam – chế độ Việt Nam Cộng hòa với Ngô Đình Diệm làm Tổng thống đầu tiên. Ngô Đình Diệm đã khéo léo tận dụng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để củng cố quyền lực, truất phế Quốc trưởng Bảo Đại và nắm toàn bộ quyền lực ở miền Nam Việt Nam.
Ngay sau khi thành lập, chế độ Việt Nam Cộng hòa đã tiến hành chống phá phong trào cách mạng ở miền Nam Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành phòng tuyến chống phá cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, ngăn chặn phong trào Cộng sản lan tràn ở khu vực châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Chế độ Việt Nam Cộng hòa về cơ bản tuy “lệ thuộc” nặng nề vào Hoa Kỳ nhưng vẫn được nỗ lực tạo dựng hình ảnh một chủ thể “độc lập” trên trường quốc tế. Đặc biệt, trên lĩnh vực ngoại giao, chế độ Việt Nam Cộng hòa bên cạnh những chỉ đạo từ Hoa Kỳ, cũng đã có những chủ trương, đường lối ngoại giao riêng. Với mục tiêu tạo dựng vị thế “độc lập” cho chế độ Việt Nam Cộng hòa, chính quyền Ngô Đình Diệm đã tích cực mở rộng quan hệ với các quốc gia tư bản chủ nghĩa, các quốc gia thuộc Phong trào Không liên kết và Thế giới thứ ba, cũng như tham gia nhiều tổ chức quốc tế.
Vào đầu thập niên 1960, chính quyền Ngô Đình Diệm và Hoa Kỳ đã bộc lộ những mâu thuẫn gay gắt, trong đó phía Việt Nam Cộng hòa mong muốn thể hiện sự độc lập nhiều hơn trong quan hệ với Hoa Kỳ. Trong nội bộ chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũng xuất hiện sự mâu thuẫn lớn giữa tập đoàn gia đình trị Ngô Đình Diệm với nhiều sĩ quan quân đội và các chính khách khác chính kiến. Sau cuộc “khủng hoảng Phật giáo” vào giữa năm 1963, Hoa Kỳ đã quyết định bật đèn xanh cho một nhóm tướng tá quân đội Việt Nam Cộng hòa tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm (11-1963). Có thể nói, sự sụp đổ của “con bài” Ngô Đình Diệm là một thất bại to lớn của Hoa Kỳ trong chính sách thực dân mới ở miền Nam Việt Nam, một bài học không thể nào quên cho Hoa Kỳ và cho tất cả những chính quyền, những nhóm phản động đã và đang đi ngược lại quyền lợi thống nhất của đất nước, của nhân dân Việt Nam từ đó đến nay.
Từ góc nhìn khoa học lịch sử, việc nghiên cứu về chế độ Việt Nam Cộng hòa góp phần bổ khuyết cho một giai đoạn phát triển nhất định trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Trong đó, nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động ngoại giao của chế độ Việt Nam Cộng hòa (1955-1963) nhìn từ góc độ ngoại giao cũng đem lại nhiều nhận thức mới về chế độ Việt Nam Cộng hòa. Cuốn sách Ngoại giao của chính quyền Sài Gòn (1955-1963) sẽ tập trung nghiên cứu hoạt động ngoại giao của chế độ Việt Nam Cộng hòa giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm, tập trung phục dựng lại toàn bộ hoạt động ngoại giao của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, trong đó chú ý đến các quan hệ song phương quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển của chế độ này ở miền Nam Việt Nam. Nội dung cuốn sách giúp bổ khuyết một mảng còn trống của lịch sử Việt Nam hiện đại nói chung và lịch sử ngoại giao Việt Nam hiện đại nói riêng.
Trên cơ sở đó, cuốn sách rút ra những bài học lịch sử để góp phần vào việc nhận thức về một chế độ đã từng tồn tại trong lịch sử Việt Nam, qua đó khắc họa thêm chiến thắng của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975). Từ cách tiếp cận của khoa học lịch sử, cuốn sách góp phần chỉ ra bản chất chính trị thực sự, đặc biệt là nhìn từ các khía cạnh mang tính khu vực và quốc tế của cuộc chiến tranh Việt Nam, từ đó củng cố cơ sở khách quan để đi đến nhìn nhận thật công bằng, đầy đủ về tính chất của chế độ Việt Nam Cộng hòa trên cơ sở tìm hiểu hoạt động ngoại giao của chế độ này.

Mua sách Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn ở đâu

Bạn có thể mua sách Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn tại đây với giá

189.000 đ
(Cập nhật ngày 12/03/2023 )

Tìm kiếm liên quan

Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn PDF – Ebook đọc online

Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn MOBI

Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn Trần Nam Tiến ebook

Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn EPUB

Ngoại Giao Của Chính Quyền Sài Gòn full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
Chen Nantian
bìa mềm

Năm 2020

316

320

Ngoại giao chính quyền sài gòn

Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết (21/7/1954), Mỹ quyết định bỏ qua sự can thiệp trực tiếp của Pháp vào miền Nam Việt Nam, âm mưu phát động cuộc chiến tranh chống lại sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, xâm phạm lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. Để tạo cơ sở thuận lợi cho sự can thiệp này, Hoa Kỳ đã ủng hộ việc thành lập một chính phủ thân Mỹ ở miền Nam Việt Nam, Chế độ Việt Nam Cộng hòa, với Ngô Đình Diệm là tổng thống đầu tiên. Ông Diệm đã khéo léo sử dụng sự ủng hộ của Hoa Kỳ để củng cố quyền lực, phế truất quốc trưởng Bảo Đại, nắm toàn quyền quản lý miền Nam Việt Nam.

Ngay sau khi chế độ Việt Nam Cộng hòa được thành lập, một phong trào phản cách mạng đã được phát động ở miền Nam Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam trở thành tiền tuyến chống lại cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, và phong trào cộng sản lan rộng khắp châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á. Chế độ Việt Nam Cộng hòa về cơ bản là “lệ thuộc” vào Hoa Kỳ, nhưng nó vẫn cố gắng tạo ra hình ảnh của một chủ thể “độc lập” trên trường quốc tế. Đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao, chế độ Việt Nam Cộng Hòa có những chính sách và đường lối ngoại giao riêng bên cạnh những chỉ thị của Hoa Kỳ. Chính phủ Ngô Đình Diệm nhằm tạo lập địa vị “độc lập” của chính thể Việt Nam Cộng hòa, tích cực mở rộng quan hệ với các nước tư bản, các nước không liên kết và các nước thế giới thứ ba, tham gia nhiều tổ chức quốc tế.

Vào đầu những năm 1960, mâu thuẫn gay gắt nổi lên giữa chính phủ Diệm và Hoa Kỳ, và Việt Nam Cộng hòa hy vọng thể hiện sự độc lập hơn trong quan hệ với Hoa Kỳ. Trong nội bộ chính phủ Việt Nam Cộng hòa, cũng có căng thẳng lớn giữa nhóm chuyên quyền Ngô Đình Diệm với nhiều sĩ quan quân đội và chính trị gia bất đồng chính kiến. Sau cuộc “khủng hoảng Phật giáo” vào giữa năm 1963, Hoa Kỳ quyết định bật đèn xanh cho cuộc đảo chính của một nhóm tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa nhằm lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm (11/1963). Có thể nói, việc hạ gục “quân bài” Diệm là một thất bại lớn của Hoa Kỳ trong chính sách tân thuộc địa ở miền Nam Việt Nam, và là bài học mà Hoa Kỳ và mọi người không bao giờ quên. Từ đó xâm phạm đến lợi ích thống nhất của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Dưới góc độ khoa học lịch sử, việc nghiên cứu chế độ Việt Nam Cộng hòa đã góp phần tạo nên một giai đoạn phát triển nhất định trong lịch sử cận đại Việt Nam. Đặc biệt, việc đi sâu nghiên cứu hoạt động ngoại giao của chính thể Việt Nam Cộng hòa (1955-1963) dưới góc độ ngoại giao cũng đã mang lại nhiều cách hiểu mới về chính thể Việt Nam Cộng hòa.Sách Ngoại giao Chính quyền Sài Gòn (1955-1963) Nghiên cứu sẽ tập trung vào các hoạt động ngoại giao của chính thể Việt Nam Cộng hòa dưới thời chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm, tập trung vào việc tái thiết toàn bộ các hoạt động ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, trọng tâm là song phương. những quan hệ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển của chế độ ở miền Nam Việt Nam. Nội dung của cuốn sách này giúp lấp đầy những khoảng trống trong lịch sử cận đại của Việt Nam, đặc biệt là lịch sử ngoại giao hiện đại của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, cuốn sách rút ra những bài học lịch sử giúp hiểu được các chế độ đã tồn tại trong lịch sử Việt Nam, từ đó khắc họa chiến thắng của quân và dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975). Dưới góc nhìn lịch sử – khoa học, cuốn sách giúp chỉ ra bản chất chính trị đích thực của Chiến tranh Việt Nam, đặc biệt ở cấp khu vực và quốc tế, từ đó đặt nền móng cho Chiến tranh Việt Nam. Tìm hiểu về bản chất của chính thể Việt Nam Cộng hòa trên cơ sở hiểu rõ các hoạt động ngoại giao của nó.

Ngoại giao chính quyền sài gòn
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

Sach.info – thư viện sách miễn phí. Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích từ website sach.info.
189,000 vnđ

Tiếng Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *